Աթոռի կառավարման համակարգ

  • Stool Management System

    Աթոռի կառավարման համակարգ

    Պտղի անզսպությունը թուլացնող պայման է, որը արդյունավետ չկառավարելու դեպքում կարող է հանգեցնել ներհիվանդանոցային փոխանցման: Սա կարող է զգալի բարդություններ առաջացնել հիվանդի առողջության և բարեկեցության համար, միևնույն ժամանակ վնասակար է նաև առողջապահական աշխատողներին (ԲԿ) և առողջապահական հաստատություններին: Սուր խնամքի միջավայրում հիվանդանոցների կողմից ձեռք բերված ինֆեկցիաների, ինչպիսիք են `Նորովիրուսը և Clostridium difficile- ը (C. diff), փոխանցելու ռիսկը կայուն խնդիր է: